Til kvardags jobbar eg med leiarutvikling i spesialist-helsetenesta. Eg bur på Hjelmås utanfor Bergen, og har tre vaksne barn, eit barnebarn, ein kjæreste som heiter Jesper og ein funksjonshemma katt som heiter Kasper. I juni 2022 gav eg ut romanen "Sikkert ein klemmefamilie". Redaktør er Kristin Delås.