Stort og smått


No som debatten har rast om «Bamsegutt» og ein programleiars iver etter å bli ein del av historieforteljinga, har eg på nytt dvelt ved tanken på effekten av det vanvittige TV-programmet Tore på Sporet. Ubehaget som serien i si tid vekte i meg, tanken på følgjene både for dei som var eksponert i programmet og for sjåarar med brotne biologiske...

Med få dagars mellomrom den nest siste veka i oktober, fekk eg nokre fine stunder i lag med lesarar, potensielle lesarar, og med andre som skriv.

I går oppdaga eg at den entusiastiske bokhandlaren og forfattaren Åshild Fossdal refererte til vårt fine samarbeid i Oslo-butikken hennar, i eit webinar som ho heldt for Forfatterskolen. Det fekk meg til å tenka på kor viktig det er å trossa ubehaget ved å «selja seg», når ein vil bli lest.